Information

Paradisets naturreservat bildades 2002 och ligger helt inom Huddinge kommun. Reservatets totala areal är 758,7 hektar, varav 712,5 hektar är skog och myr, 25,7 hektar åker och betesmark, och 20,5 hektar vatten. Här finns även Natura 2000-området Hanveden (inramat med rött i karta ovan) som även sträcker sig öster och söder om detta reservat samt Natura 2000-området Granby. Det finns många väldigt fina skogsjöar i reservaten: Trehörningen, Långsjön, Svartsjön, Ormputten, Tornbergssjön och Öran.
Titta in! Torpstugan är öppen som raststuga för allmänheten söndagar 10-15/16. Stugvärdar från föreningen finns på plats, och du kan köpa kartor och få information om naturreservatet och leder. I stugan finns kök med möjlighet att ordna kaffe och värma bullar i micron. Ibland bjuds det på våfflor. Vandra! Te en tur och upplev urskogen och sjörna i naturreservatet. När torpet är öppet finns kartor till försäljning och natutrupptäckaryggsäckar för utlåning. Information om stigar och platser under Vandringsleder, rastställen


Tillbaka till toppen :)

Boende

Övernattningsmöjligheter för vandrare i Paradis-området
Vandrare kan hyra Torpstugan och Gillestugan vid Paradiset för övernattning se mer på sidan Att hyra Torpstugan.
Dessutom finns det en kamin-försedd kojar. Ugglekojan" på östra sidan av sjön Trehörningen. Regler: Ingen bokning. Den som kommer först, får övernatta - enstaka dygn men inte mer. Var försiktig med elden (elda inte när det är brandrisk i skogen), och, lämna stugan och rastplatsen rena och fina efter dig. Se mer under led beskrivningarna.
Det finns också tre skärmskydd (vindskydd): Ett några tiotal meter söder om Torpet Paradiset, ett annat vid Långsjöns västra strand (vid Sameslingan) samt ett vid Trehörningens östra del. (Regler: Ingen bokning. Den som kommer först, får övernatta - enstaka dygn men inte mer. Var försiktig med elden; elda inte när det är brandrisk i skogen. Och, lämna skärmskyddet och rastplatsen rena och fina efter dig.


Tillbaka till toppen :)

Aktiviteter

Camping är en fantastisk möjlighet att komma närmare naturen, fly dagliga rutiner, och slappnar djupt av. Medan vissa väljer "glamping" och tar med allt från gourmetmat till solpaneler och Wi-Fi-mottagare, camping är också en chans att utforska ett lugnare, mer naturligt sinnestillstånd och verkligen komma ifrån allt.


Tillbaka till toppen :)

Kontakt

Har du frågor angående innehållet, sidan, sammarbete eller andra frågor kring webbutveckling och grafisk design kan du enkelt kontakta mig genom att majla mig på:
Zengintolga10@gmail.com
kontakta mig!


Tillbaka till toppen :)

Hitta

Om man kommer med eget fordon: Google maps

Kör väg 259 (Haningeleden) som går mellan Huddinge och Haninge, fram till avfarten mot Paradiset som är skyltad ”Ådran”, ”Ekedal” samt ”Paradisets raststuga”. Följ därifrån Ådravägen cirka 1,6 km och uppmärksamma en lång rad brevlådor på höger sida och busshållplatsen ”Bruket”. En vit skylt med orden ”Paradiset Raststuga” finns också på denna plats. Kör vänster in på Årtorpsvägen, en smal, backig och och slingrig ”sommarstugeväg”. Efter cirka 1 km byter vägen namn till ”Vandrarstigen” som sedan (efter ytterligare cirka 700 meter) leder fram till Paradisets parkeringsplats.

Om man kommer med SL-buss: Sl.se

Det finns två busslinjer som trafikerar området, 709 och 865. Linje 709 från Huddinge station till hållplats "Bruket" eller "Ådran". Linje 709 har gles trafik och dess körtid från Huddinge station till Bruket/Ådran är 33 minuter.
Linje 865 från handenmterminalen och Flemingsbergs station/Sördalavägen cirka 200 meter söder om Huddinge station till hållplats Lissma skola.Körtider från Handenterminalen (station Haninge Centrum), cirka 7 minuter. Från hållplats Sördalavägen, cirka 10 minuter. Från Flemingsbergs station, cirka 15 minuter.


Tillbaka till toppen :)
Sidan uppdaterad 2019-11-07
© 2020 Tolga Zengin - behöver du hjälp? kontakta mig!