Hem

Paradisets naturreservat bildades 2002 och ligger helt inom Huddinge kommun. Reservatets totala areal är 758,7 hektar, varav 712,5 hektar är skog och myr, 25,7 hektar åker och betesmark, och 20,5 hektar vatten. Här finns även Natura 2000-området Hanveden (inramat med rött i karta ovan) som även sträcker sig öster och söder om detta reservat samt Natura 2000-området Granby. Det finns många väldigt fina skogsjöar i reservaten: Trehörningen, Långsjön, Svartsjön, Ormputten, Tornbergssjön och Öran.

Titta in! Torpstugan är öppen som raststuga för allmänheten söndagar 10-15/16. Stugvärdar från föreningen finns på plats, och du kan köpa kartor och få information om naturreservatet och leder. I stugan finns kök med möjlighet att ordna kaffe och värma bullar i micron. Ibland bjuds det på våfflor. Vandra! Te en tur och upplev urskogen och sjörna i naturreservatet. När torpet är öppet finns kartor till försäljning och natutrupptäckaryggsäckar för utlåning. Information om stigar och platser under Vandringsleder, rastställen mm.


Fritid

Vår långa erfarenhet av campingvärlden gör att du tryggt kan vända dig till oss när det gäller förtält, campingtillbehör, och annat som rör camping och fritid.

Man kan göra vad so helst på fritiden för det finns många platser där man kan vara i, Det finns många promenad vägar om man vill ta en promenad på en viss tid och det finns också en båtplats där man kan äga en båt eller simma. Man kan också göra många aktiviteter med sina kompisar eller familjen på fritiden för att det finns en stor plats som räcker för villken lek som helst. Iordningsställda rastplatser finns vid Paradiset, vid sjöarna Trehörningen och vid Långsjön, Går man Långsjön runt hittar man trevliga rastställen även vid sjöns södra och östra delar. För den som tar sig till Tornbergssjön, finns det en fin plats för rast söder om sjön, och man kan ta en paus uppe vid Tornbergets topp.


Eld

Elden ger ljus och värme och fungerar utmärkt som kök och samlingspunkt. Innan elden tänds ska du vara säker på att det är lämpliga förhållanden. Råder eldningsförbud på grund av torka eller kraftig vind, låt bli att elda. Om det däremot är goda förutsättningar för en lägereld ska du börja med att samla till- räckligt med ved. Leta efter fallna grenar och organisera virket ef- ter storlek. Sprid ut vedinsamlingen över ett stort område, plocka inte i direkt anslutning till lägret. För att skydda marken kan du bygga en stenhärd att elda på, den gör det även enklare för syret att komma åt veden. Var noggrann när du sedan ska släcka elden och lämna den aldrig förrän askan är så sval att du kan ta på den. Sprid ut resterna från eldstaden när den väl är släckt. Lägg till- baka stenarna från stenhärden och fyll igen eldområdet med löv och grenar från omgivningens terräng. Lämna inga spår.


Hitta

Om man kommer med eget fordon:

Kör väg 259 (Haningeleden) som går mellan Huddinge och Haninge, fram till avfarten mot Paradiset som är skyltad ”Ådran”, ”Ekedal” samt ”Paradisets raststuga”. Följ därifrån Ådravägen cirka 1,6 km och uppmärksamma en lång rad brevlådor på höger sida och busshållplatsen ”Bruket”. En vit skylt med orden ”Paradiset Raststuga” finns också på denna plats. Kör vänster in på Årtorpsvägen, en smal, backig och och slingrig ”sommarstugeväg”. Efter cirka 1 km byter vägen namn till ”Vandrarstigen” som sedan (efter ytterligare cirka 700 meter) leder fram till Paradisets parkeringsplats.

Om man kommer med SL-buss:

Det finns två busslinjer som trafikerar området, 709 och 865. Linje 709 från Huddinge station till hållplats "Bruket" eller "Ådran". Linje 709 har gles trafik och dess körtid från Huddinge station till Bruket/Ådran är 33 minuter.
Linje 865 från handenmterminalen och Flemingsbergs station/Sördalavägen cirka 200 meter söder om Huddinge station till hållplats Lissma skola.Körtider från Handenterminalen (station Haninge Centrum), cirka 7 minuter. Från hållplats Sördalavägen, cirka 10 minuter. Från Flemingsbergs station, cirka 15 minuter.


Kontakt

Välkommen till webbplatsen med campingplatser som är medlemmar i SCR Svensk Camping. © 2019. Made in Sweden.
Senaste uppdateringen är 2019-11-8.
Camping i paradiset.se

Följ oss

Facebook: Campingiparadiset.facebook@gmail.com

Instagram: Campingiparadiset-1.instagram@gmail.com

Twitter: Campingiparadiset-2.twitter@gmail.com

Ring oss

Mobilnummer: 073 82 174 32 (Vardagar 9:00-17:00).sidfot
Kontakta mig