Om Paradiset

Paradisets naturreservat bildades 2002 och ligger helt inom Huddinge kommun. Reservatets totala areal är 758,7 hektar, varav 712,5 hektar är skog och myr, 25,7 hektar åker och betesmark, och 20,5 hektar vatten. Här finns även Natura 2000-området Hanveden (inramat med rött i karta ovan) som även sträcker sig öster och söder om detta reservat samt Natura 2000-området Granby.Tornbergets naturreservat invigdes den 11 september 2010 och ligger söder om Paradisets naturreservat och helt inom Haninge kommun. Båda naturreservaten ligger i skogsområdet Hanveden.Hällmarkstallskogar täcker stora delen av området, men här finns också granskogar, lövskog och myrmarker. Skogen är huvudsakligen opåverkad de senaste 100 åren. I länsstyrelsens urskogsinventering har delar av området klassats som urskog. Vill du läsa mer om paradiset så kan du klicka här.


Vandring

I Paradiset finns det tre vandringslingor.

Det finns även en större led som går igenom Paradiset som heter Sörmlandsleden vilket är cirka 1000 kilometer lång. Om man vill gå en kortare promenad så kan man följa Sameslingan och gå runt sjön Trehörningen. Om man däremot vill vandra lite längre så kan man följa Paradisets slingor, Sörmlandsleden och andra mindre vägar.


Historia

Torpet Paradiset nämns i Huddinge husförhörslängder första gången 1830. Namnet finns inte på äldre kartor. I Huddinges historia del 1, Ortnamnen i Huddinge från 1981 skriver Jan Paul Strid huruvida namnet är uppriktigt eller ironiskt menat är okänt. Torpet Paradiset tillhörde Lissma gård fram till 1915. Tvätteriverksamhet bedrevs här från före 1920, vid vilken tid de sista inbyggarna Knut Otto Waxin och hustrun Gerda Sofia Lindström med deras tvååriga dotter, tog över från Gustaf Leonard Waxin som bott i torpet från 1911.


Hitta hit

Det finns två busslinjer som trafikerar området, 709 och 865.

Linje 709 från Huddinge station till hållplats "Bruket" eller "Ådran". Linje 709 har gles trafik och dess körtid från Huddinge station till Bruket/Ådran är 33 minuter.

Linje 865 från handenmterminalen och Flemingsbergs station/Sördalavägen cirka 200 meter söder om Huddinge station till hållplats Lissma skola.Körtider från Handenterminalen (station Haninge Centrum), cirka 7 minuter. Från hållplats Sördalavägen, cirka 10 minuter. Från Flemingsbergs station, cirka 15 minuter.


Kontakta mig

Om du vill veta mer om Paradiset kan du kontakta mig via min E-postaddress axel.appelsved@edu.huddinge.se .

Vill du veta mer om föreningen Paradiset Hanvedens vänner kan du kolla på deras hemsida http://www.paradiset-hanveden.se/for.html
Om du vill donera pengar till föreningen så är deras Swish-konto är 123 105 2554.


Till toppen av sidan

Sidan uppdaterad: 2019-11-07
Kontakta mig